OMPHP celebrates Holy Childhood Day

1. Second Collection para sa Holy Childhood Day

Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Holy Childhood Day. Ang malilikom na pondo ay gagamitin para sa mga programa ng Pontifical Missionary Work of the Holy Childhood na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga nangangailangang kabataan sa mga nurseries, orphanages at para sa scholarships, feeding programs, at iba pang mga gawain. 

2. Church Teachings Assessment 

Ipinapaalam po sa lahat na magkakaroon ng diagnostic assessment ng Church teachings ang mga lay leaders at lay servants ng ating Parokya sa Sabado, ika-dalawampu't isa (21) ng Enero, simula ng ika-siyam ng umaga (9AM) at ika-isa ng hapon (1PM). Bukas po ito sa lahat ng mga miyembro ng Church organizations, ministries, mga pamayanan at mga kawan. Pinapaalala po sa mga leaders at active members na i-register ang bilang ng mga mag-e-exam sa Parish Office. 

3. Sampuso ng Family & Life Ministry

Inaanyayahan po ng OMPHP Family & Life Ministry ang lahat ng mag-asawang kasal sa Simbahan na makilahok sa gaganaping Sampuso na formation at seminar para sa pagpapatatag ng buhay mag-asawa. Ito ay gaganapin sa February 4, Sabado sa ating Parish Church. Para sa iba pang impormasyon at pagpaparehistro, makipag-ugnayan lamang po kanila Bro. Gilbert at Sis. Nora Masilang o sa ating Parish Office. 

4. Stewardship of Faith Launching 


Ipinag-bibigay-alam po ng OMPHP ang Launching ng Stewardship of Faith program sa lahat ng Sunday Masses at Anticipated Mass sa ika-dalawampu’t walo hanggang dalawampu’t siyam ng Enero. May mga kasapi ng Stewardship Committee na magpapaliwanag ukol dito at may ipamimigay na forms pagkatapos ng misa na maglalaman ng ating mga pangako para mapalalim ang ating pananamapalataya sa Diyos. Inaanyayahan po ang lahat na maki-isa sa gawaing ito ng ating parokya.


Comments