Anunsyo


 para sa ika-13 hanggang 20 ng Agosto 2022

1.  FILMISSION SUNDAY

Mayroong  2nd collection para sa Fil-Mission Sunday o pagtataguyod sa mga paring misyunero sa ibang mga bansa.

2. RECRUITMENT PARA SA PARISH CHORALE AT MUSIC MINISTRY

Bukas po ang recruitment upang maging miyembro ng mga Koro para sa mga babae't lalaki na may magagandang tinig at handang maglingkod sa ating simbahan o sa kapilya sa pamamagitan ng pag-awit sa ating mga misa.  Magtanong po ang mga interesado sa ating mga Music Ministers o sa opisina at hanapin si CJ Lloren.  Mas kailangan po natin ng mga lalaki upang umawit bilang Tenor at Bass.  Nais rin po nating makabuo ng Parish Chorale at orchestra, kaya, sali na po kayo. 

3. "BUHAY-PAROKYA"

Nagaganap ang on-going formation upang mapalalim ang ating pananampalataya kada Sabado sa pamamagitan ng online program "Buhay-Parokya".   Mag-log po tayo sa ating FB Page ng Our Mother of Perpetual Help tuwing Sabado, ika-7 at kalahati ng gabi. 

4. MUNTING KATESISMO

Sapat na bang manood lamang ng Online masses? 

Bagamat napahintulutan ng Mahal ng Obispo ang Online masses dahil sa pandemya, ang mga online, TV, at Radio Masses ay para sa mga maysakit na hindi makapunta sa simbahan.  Maliban lamang sa kung talagang malubha ang kalagayan ng maninimba, wala na pong ibang dahilan upang hindi tayo dumalo sa lingguhang Misa.  Kailangan nito ang personal nating paglahok, lalo na sa pagtanggap ng banal na katawan ni Kristo. 

Anyayahan po natin ang ating mga kapitbahay at kasambahay  na dumalo sa misa tuwing linggo sa ating kapilya o sa simbahan.  Ang mga oras ng misa sa ating Mother Church ay 6, 7:15, 8:30 at 9:45 ng umaga at 4, 5:15, at 6:30 ng gabi.

Comments