Announcement


July 23 – 24, 2022


1. BEC 13 WEEKS SEMINAR

Inaanyayahan ang lahat ng parishioners na makiisa at makilahok sa labingtatlong serye ng seminar ng BEC Program ng Parokya tuwing Sabado, na magsisimula sa ika-30 ng Hulyo 2022 sa ganap ng ika-9 ng umaga hanggang labing isa ng umaga dito sa ating Parokya. Ang nasabing seminar ay  magpapataas ng ating kamalayan patungo sa pagbubuo ng BEC at pagtataguyod ng bagong paraan ng pagiging Simbahan.


2. WORSHIP MINISTRY ORIENTATION SEMINAR

Magkakaroon po ng Liturgical Seminar sa mga nais maglingkod sa ating Parokaya bilang Lectors, commentators, Extraordinary Ministers of Holy Communion,  Mother Butlers, Ushers, Altar Servers, Choir, musical directors, at instrumentalists. Ito po'y gaganapin sa ika-30 ng Hulyo sa ganap na ika-7 at kalahati ng gabi sa ating Simbahan.  Upang makapaglingkod tayo sa Simbahan, kailangan natin ng seminar na tulad nito.  Mag-log on ang mga nais sumali bilang liturgical minister sa www.omphptaguig.org. at hanapin ang "forms" sa menu.

3. "NO ONE IS IN NEED"

Ang aklat na sinulat ni Pd. Lito Jopson “NO ONE IS IN NEED: Guide to a Stewardship Way of Life in the light of St. Luke’s Theology of Stewardship” ay available sa ating Parish Office, sa Lazada, at sa St. Pauls at Pauline Bookstores.  Nagsasabuhay na ba kayo ng buhay-Katiwala?  Ito po ang inaasahan sa atin bilang mga Katoliko. 

4. BAGONG WEBSITE

Meron po tayong Bagong website na kasalukuyang ginagawa.  Ito ay www.omphptaguig.org.  Kung meron po kayong katanungan ay mag-log on sa website na ito.   


Comments